باکس آیکون

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

سه استایل و چهار رنگ آیکن

[/vc_column_text][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”” title=”اولین آیکون رنگی” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible” size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” title=”اولین آیکون رنگی” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible” size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” title=”اولین آیکون رنگی” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

آیکون های چند رنگه

[/vc_column_text][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”check-square” style=”” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”arrows” style=”” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”lock” style=”” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”globe” style=”” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible” size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”whatsapp” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#69db43″ bg_color=”#69db43″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”cube” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#8224e3″ bg_color=”#ffbd23″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”ship” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#1e73be” bg_color=”#1e73be” title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”subway” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#ffbd23″ bg_color=”#dd3333″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible” size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”diamond” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”gear” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”comments” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”cloud” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=””]
[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آیکون طرح ۲

[/vc_column_text][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”tree” style=”” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”lock” style=”outlined” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”circle” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”check-square” style=”circle” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”briefcase” style=”” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”circle” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

۵ سایز آیوکون

[/vc_column_text][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”birthday-cake” style=”” size=”tiny” title=”سایز ریز” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”birthday-cake” style=”” size=”small” title=”سایز کوچک” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”birthday-cake” style=”” title=”سایز متوسط” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator type=”invisible”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”birthday-cake” style=”” size=”large” title=”سایز بزرگ” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”birthday-cake” style=”” size=”huge” title=”سایز خیلی بزرگ” link=”url:{492fd3529aceb015e9fce81748ca3ff2b612eebf6dafc5b8c56bbdf897f74904}23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]